Park Narodowy Krka - zjawiskowy, unikalny w skali europy. Zniewalające widoki, na kaskady wody, soczysta roślinność, setki ryb w krystalicznej wodzie, ścieżki edukacyjne na których można zobaczyć starą kuźnię, młyny wodne, warsztaty tkackie, zagrodę z osłem... to tylko niektóre z atrakcji jakie oferuje. Niezależnie od wieku każdy znajdzie coś dla siebie.
Miejscem wypadowym jest Skradin. Na wodospady płynie się ok 20 min stateczkiem. Dojazd jest w cenie biletu. Bilety można kupić w Skradinie w biurze Parku lub bezpośrednio w kasie po dopłynięciu na miejsce.

Terytorium parku narodowego wraz ze swymi jeziorami i wodospadami jest jednym z najbardziej znanych miejsc naturalnych Chorwacji. Siedziba parku jest w miejscowości Skradin. Rzeka Krka jest tworzona przez kilka dopływów, które zlewają się w mieście Knin. Przepływa przez suchy teren krasowy do morza. Jej kaniony i bariery z wapienia wytworzyły unikatną krainę. Różnice wysokości łamie Krka kilka małymi i dużymi wodospadami.
9 km wzdłuż rzeki od Kninu jest wysoki na 20 m wodospad Biluszicz, następnie 15 m Brijan, 52 m Manojlovac i 25 m wysoki Roski Slap. Koryto rzeki dalej się rozszerza do jeziora Visovac, klasztor franciszkański, znany ze zbiorów starych dokumentów. Największy i najładniejszy wodospad wysoki na 46 m Skrandinski buk, został wytworzony na zbiegu Krki z dopływem Cikola. Na swej drodze w kierunku morza rzeka Krka tworzy jezioro Prukljan, które ma wszystkie atrybuty morza, łącznie z przypływem i dopływem. W wodzie żyją ryby słodkowodne i morskie. Ujście Krki do morza jest prawie niedostrzegalne. Rzeka jest spławna dla łodzi z zanurzeniem do 2 m aż do wodospadu Skradinski buk. Jeden kilometr od miejscowości Skradin jest 5 metrowej wysokości most, który jest bramą wejściąwą do Parku Narodowego.

Obszar 109 km kw obejmujący dorzecze Krka i jej biegu w roku 1985 został uznany jako Park Narodowy "Krka".
Ze względu na swoje unikalne krajobrazy , mnogość zjawisk przyrodniczych i siedmioma wodospadami naciekowymi jest fenomenem przyrodniczym i krasowym unikalnym w skali świata.

Park Narodowy "Krka" znajduje się na terenie Żupni Szibenicko-Knińskiej i obejmuje bieg rzeki Krka (dwa kilometry w dół rzeki od Knina do Skradina i dolny bieg rzeki Cikoli.

Martwica Wapienna jest podstawowym fenomenem Parki Narodowego "Krka" i częstym zjawiskiem w ciekach powierzchniowych krasu dynarskiego rzadko buduje takie kaskady jak na rzece Krka.

Martwica wapienna to wytrącający się z wody wapien , który osadza się na organizmach takich jak mchy, algi itp. W wyniku tego powstają skały osadowe, tworząc różnego formy geomorfologiczne.

Z uwagi na szczególne położenie i różnorodność siedlisk obszar rzeki Krki wyróżnia się wyjątkowo bogatą lorą i fauną. Na teremie Parku stwierdzono 860 rożnych gatunków roślin.

W części biegu rzeki , który stanowią rozlewiska i jeziora oraz na bagnach żyją liczne płazy, w zaroślach i na gruncie kamiennym,gady a w rzece liczne endemiczne gatunki ryb. Krka jest wyjątkowo ważna dla wiosennych i jesiennych wędrówek ptaków a ze względu na liczebność gatunków jest jedynym z najcenniejszych obszarów ornitologicznych w Europie.

Tereny nad rzeką Krka bogate są w zabytki kulturalne i Historyczne, które noszą ślady ludzkiej obecności od najdawniejszych wczasów do dnia dzisiejszego. Można zwiedzać zachowane pozostałości antycznego akwedukty rzymskiej Scardony, resztki rzymskiego obozu wojskowego Burnum oraz ruiny kilku średniowiecznych twierdz starochorwackich z XIV wieku: Trosenj, Necven, Bogacin i Kljucica, która ze względu na swoje rozmiary i dobrze zachowane mury jest jedynym z najważniejszych obiektów fortyfikacyjnych na Chorwacji. Wśród budynków sakralnych najwyższą wartość ma kościół franciszkanów i klasztor na wysepce Visovac oraz monastyr Krka pod wezwaniem św Michała Archanioła. Bardzo liczne młyny wodne i stępy są zabytkami budownictwa wiejskiego.Obszar rzeki Krki obfity jest w ślady archeologicznych osiedli oraz w liczne pomniki historyczne i kulturalne. Najstarsze ślady, które świadczą o obecności człowieka wzdłuż Krki są to prehistoryczne znaleziska pozostałości z paleolitu, ceramika neolityczna, nożyczki krzemienne oraz fragmenty żaru i kości.

Skradinski Buk
jest najdłuższym i najczęściej zwiedzanym wodospadem na rzece Krka i jednym za najbardziej znanych , niezwykle pięknych zjawisk przyrodniczych Chorwacji. Wodospady tworzą bariery ze skał osadowych, wysepki i jeziora a można to wszystko oglądać dzięki ciągowi drewnianych pomostów i ścieżek, które zapewniają przyjemny i bezpieczny spacer.

Naciekowe wodospady rzeki Krkia mają bardzo delikatną budowę i reagują na zmiany czynników naturalnych i na wszystkie działania człowieka. Można ja uważać za prawdziwe żywe istoty , gdyż rodzą się , rosną , rozwijają, starzeją i jeżeli nie ma wody- umierają.

Młyny wodne
w Parku Narodowym należą do sytemu urządzeń wodnych na rzece Krka z okresu poprzedzającego uprzemysłowienie. Od zawsze symbolizują siłę ekonomiczną tego tereny i w historii często były przyczyną konfliktów. Zachowane młyny wodne z XIX wieku mają wyjątkowe znaczenie kulturalno-historyczne, jako zabytki wiejskiego budownictwa i dowody przeszłości gospodarczej. Z uwagi na swoje pierwotne przeznaczenie i ich charakter ludowy, uważane są za zabytek etnologiczno-etnograficzny.

W odrestaurowanych urządzeniach wodnych Parku Narodowego "Krka" przygotowano prezentację mielenia zboża, prania i uszlachetniania sukna., tkania toreb, orki, siewu , przewiewania zboża, przygotowania posiłku w starej kuchni itp..

Ścieżka edukacyjna
W czasie lekkiego spaceru trwającego godzinę, chodząc po ścieżkach i mostkach nad barierami ze skał osadowych zwiedzający mogą się zapoznać z bogactwem flory i fauny rzeki Krka, osobliwościami formacji krasowych , barier ze skał osadowych i siedlisk wodnych.
Interesujące są stanowiska etnograficzne na ścieżce dydaktycznej gdzie można zobaczyć jak działa młyn wodny, ręczne krosna, wodna pralka. Jest nawet zagroda z osłem.

Elektrownia wodna "Krka"
Na wodospadzie Skradinski Buk znajdują się pozostałości niegdysiejszej elektrownie wodnej "Krka, która została zbudowana zaczęła działać w 1895 roku, tylko dwa dni później niż elektrownia Nikoli Tesli na wodospadach Niagary. Obie elektrownie są zbudowane wg projektu genialnego twórcy Nikoli Tesli. Dzięki budowniczym, którymi byli Ante Supuk inżynier Vjekoslav Meischner, Szibenik otrzymał energię elektryczną wcześniej niż wiele innych miast europejskich.

Wysepka Visovac
jest zaliczana do najważniejszych zabytków przyrodniczych i kulturalnych Republiki Chorwacji o najwyższej wartości. Od roku 1445 znajduje się tu klasztor franciszkanów pod wezwaniem Matki Boskiej Łaskawej i kościół Matki Boskiej Visovackiej, które wraz z przepięknymi krajobrazami jeziora Visovac stanowią jednolitą całość. W czasie burzliwej historii Visovac był i pozostał wysepką spokoju i modlitwy a klasztor franciszkanów twierdzą siły duchowej i wiary. Klasztor posiada znaczące zbiory archeologiczne, zbiory historycznych szat liturgicznych i naczyń oraz bogatą biblioteką z dużą ilością rękopisów historycznych, wartościowych ksiąg i inkunabułów. Z uwagi na wiele wieków trwający kult Maryjny, Visovac nazywany jest wyspą Matki Boskiej. Dzięki wyjątkowej wartości, sanktuarium od zawsze przyciągało licznych pielgrzymów, którzy obecnie udają się na pielgrzymki korzystając ze statków wycieczkowych Parku Narodowego "Krka" Dla zwiedzenia wyspy Visovac organizowane są wycieczki statkiem od wodospadu Skradinski Buk trwające dwie godziny. Oprócz zwiedzania kanionu rzeki Krki wycieczka obejmuje zwiedzanie wysepki, klasztor franciszkanów , kościoła i muzeum, co trwa pół godziny. Wycieczka statkiem od wodospadu Skradinski Buk do Roskiego Slapu również obejmuje zwiedzanie Visovca.

Roski Slap
Znajduje się w odlegoosci ok 36 kilometrów od źródła rzeki Krka w dół biegu rzeki. Nazwę otrzyał od twierdzy Rog, która znajdowała się na prawym brzegu Krki, na południowy wschód od wsi Rupe. Początek bariery składa się z szeregu małych kaskad zwanych przez mieszkańców naszyjnikami Oglice, po których następują liczne odnogi i wysepki. W tym miejscu kanion rozszerza się na kształt lejka i próg wodny w najszerszym miejscu ma 450m szerokości a jego długość wynosi ok 650m a łączna różnica wysokości wynosi 25,5 metra. Główny wodospad znajduje się na końcu bariery, gdzie Krka z wysokości 15m spada do Jeziora Visovac.
Z form krasowych przy wodospadzie Roski Slap znajdujemy jaskinie, formy naciekowe na kształt brody , progi, bariery i stożki. Stożki u podnóża głównej kaskady stanowią główną formację unikatową wodospadu Raski Slap. Wzdłuż wodospadów przebiega droga, która łączyła oba brzegi już w czasach rzymskich. W największej części obszaru wodospadu Roski Slap przyroda jest nietknięta i dlatego przyciąga niezliczone rzesze prawdziwych jej miłośników. Na lewym brzegu przy wodospadzie znajduje się kilka atrakcyjnych młynów wodnych z których niektóre pracują do chwili obecnej. Kompleks młynów wodnych przy wodospadzie Roski Slap należy do wyjątkowo interesujących i drogocennych zabytków etnograficznych Dalmacji i całej Chorwacji. Można je zwiedzać od kwietnia do października.

Monastyr Krka,
Klasztor prawosławny znajduje się w zatoce Carigradska Draga w samym środku kanionu rzeki Krki. Został wzniesiony na fundamentach starego klasztoru eremitów i jest jednym z najważniejszych ośrodków duchowych Dalmatyńskiej Diecezji Prawosławnej mającej siedzibę w Szibeniku. Obok niego znajduje się tu cerkiew zbudowana w stylu bizantyjskim a w nowszych czasach zbudowano także duży budynek seminarium duchowego. Pod monastyrem znajdują się grobowce, które są udostępnione dla zwiedzających. Monastyr posiada wielką i bogatą bibliotekę zawierającą liczne historyczne rękopisy, inkunabuły i rzadkie książki. Monastyr Krka można zwiedzać statkiem od wodospadu Roski Slap, skąd od kwietnia do października organizowane są wycieczki.

Burnum
Resztki rzymskiego obozu wojskowego Burnum znajdują się na prawym brzegu rzeki Krka, bezpośrednio nad wodospadem Manojlovacki Slap. Wzniesiony został na przełomie starej i nowej ery, w ważnym miejscu strategicznym, z którego kontrolowano przeprawę przez rzekę Krka. Stacjonował w nim ze swoim taborem XI legion rzymski a następnie IV legion. Do naszych czasów zachowały się resztki arkad, które były częścią budynku pretora- dowódcy obozu. Niedawno w obozie odkryto duży amfiteatr z bogatym materiałem archeologicznym a znaleziony monumentalny napis z 76/77 roku jasno potwierdza donację cesarza Wespazjana. Na terenie obozu są prowadzone badani a na obiekcie amfiteatru są prowadzone prace konserwatorskie. Zwiedzanie jest możliwe tylko z przewodnikiem i organizacji Parku Narodowego "Krka".

Mapka dojazdu/trasa przejścia
Do wodospadu Roski Slap można dojechać drogami do Drnisa , Knina i Skradina lub statkami wydieczkowymi organizowanymi przez Park Narodowy "Krka" od wodospadu Skradinski Buk wyczieczka trwa ok 3,5 godziny a obejmuje przybicie do brzegu i półgodzinne zwiedzanie wysepki Visovac. Oferta turystyczna Roski Slap oprócz zwiedzania młynów wodnych, warsztatu tkackiego, obejmuje różnorodną ofertę gastronomiczną, spacer ścieżką spacerową wzdłuż małych kaskad Oglice i zorganizowany przejazd statkiem do monastyru Krka i twiersz Trosenj i Necven trwający ok 2,3 godziny. Bilety wstępu do Parku Narodowego "Krka" i bilety na przejazd statkiem do monastyru Krka zwiedzający mogą nabyć w kasie przy wejściu (recepcji) di Parku Narodowego "Krka"- Roski Slap.Wygląda zachęcająco ? Wybierz się z nami na rejs. 

Kliknij tu aby zobaczyć kalendarz rejsów.
 

Udostępnij ten artykuł: facebook twitter linkedin
{ meaRenderPageContainer('footer' )|raw }}