Szkolenie warsztatowe dla leaderów zespołów, managerów

„Zarządzanie na szerokich wodach© - Leadership”

Czas trwania: Sobota - Wtorek, trasa Sukosan, Sibenik, Skradin, Sukosan
Rozwój umiejętności przywództwa poprzez poznanie wlasnych mocnych i słabych stron - praca nad rozwojem własnym w roli leadera/managera.


Uczestnicy rejsu będą mieli możliwość znalezienie się w sytuacjach, które wymagają wykorzystania umiejętności :
- Zarządzania zespołem
- Komunikowania się i parafrazowania
- Negocjowania w imieniu własnym i zespołu
- Wywierania wpływu
- Udzielania i korzystania z pomocy i wsparcia
- Dzielenia się wiedzą – umiejętność przekazywania informacji
- Udzielania informacji zwrotnej
- Elastycznego dostosowywania się do zmieniających się okoliczności
- Dążenia do realizacji celów, pomimo niespodziewanych przeszkód czy trudności
- Poszukiwania i pozyskiwania istotnych informacji, niezbędnych do realizacji wyznaczonych zadań

Przykładowy program – Zadania
1. Na jachcie – związane z bieżącą „obsługą” jachtu żaglowego

Założenia:
- każdy z Uczestników na jeden dzień przyjmuje rolę „I oficera” jachtu, który ma tak dowodzić załogą, by dotrzeć do wyznaczonego celu/ miejsca

Korzyści dla Uczestników:
- poznanie, określenie i modyfikacja do potrzeb swojego stylu „przywództwa”
- określenie poziomu elastyczności sposobu zarządzania do ludzi/ sytuacji
- zidentyfikowanie sposobu delegowania i egzekwowania zadań
- określenie sposobu komunikowania się z innymi, przekazywania informacji i poleceń
- przygotowanie do „sukcesji” – przekazywanie wymagających, trudniejszych zadań

  1. 2. Na jachcie– związane z wystąpieniem niespodziewanych, trudnych sytuacji

Założenia:
- każdy z Uczestników, pełniący w danym dniu rolę lidera, ma zrealizować ze swoim zespołem wyznaczony mierzalny cel

Korzyści dla Uczestników
- poznanie sposobu radzenia sobie w niespodziewanych sytuacjach,
- zmierzenie się z zarządzaniem niezaplanowaną, pojawiającą się zmianą,
- poznanie możliwego stopnia adaptacji i elastyczności w odpowiedzi na nowe okoliczności

3. Na lądzie – związane z dążeniem do realizacji wyznaczonych celów

Założenia:
- każdy z Uczestników, pełniący w danym dniu rolę lidera, ma zrealizować wyznaczony mierzalny cel

Korzyści dla Uczestników:
- poznanie sposobu dążenia do realizacji wyznaczonych celów
- określenie własnych kompetencji w zakresie sposobu organizowania zespołu, i jego zasobów, by realizacja zakończyła się sukcesem
- poznanie poziomu umiejętności analizowania informacji, rozróżniania istotnych od nieistotnych oraz określenia i poszukiwania dodatkowych danych oraz źródeł ich pozyskania

Zadaj nam pytanie o taki wyjazd szkoleniowy.

 

Udostępnij ten artykuł: facebook twitter linkedin
{ meaRenderPageContainer('footer' )|raw }}