Obowiązki i uprawnienia Kapitana wynikające z Kodeksu Morskiego

Odpowiedni fragment Kodeksu Morskiego (ustawa z dnia 18 września 2001 r., Dz. U.. Nr 138, poz. 1545) ma następujące brzmienie:
III Kapitan jachtu
Dział I
Przepisy ogólne
Art. 53
§ 1. Kapitan sprawuje kierownictwo jachtu i wykonuje inne funkcje określone przepisami.
§ 2. Wszystkie osoby znajdujące się na jachcie obowiązane są podporządkować się zarządzeniom kapitana wydanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na jachcie.
Dział II
Obowiązki kapitana
Art. 56.
Kapitan obowiązany jest dochować staranności sumiennego kapitana jachtu przy wszystkich czynnościach służbowych.
Art. 57.
Kapitan obowiązany jest przed rozpoczęciem i w czasie podróży dołożyć należytej staranności, aby jacht był zdatny do żeglugi, a w szczególności aby odpowiadał wymaganiom wynikającym z przepisów i zasad dobrej praktyki morskiej co do bezpieczeństwa, obsadzenia właściwą załogą, należytego wyposażenia i zaopatrzenia.
Art.
58. Kapitanowi nie wolno opuszczać jachtu, który znajduje się na morzu, z wyłączeniem postoju na kotwicowisku, lub któremu zagraża jakiekolwiek niebezpieczeństwo, chyba że wymaga tego bezwzględna konieczność.
Art. 59.
§ 1. Kapitan obowiązany jest osobiście prowadzić statek przy wchodzeniu do portów, kanałów i rzek, wychodzeniu z nich oraz w obrębie portów, jak również w każdym przypadku nasuwającym szczególne trudności lub niebezpieczeństwa.
Art. 60
§ 1. Kapitan jest obowiązany nieść wszelką pomoc ludziom znajdującym się na morzu w niebezpieczeństwie, jeżeli udzielenie tej pomocy nie naraża na poważne niebezpieczeństwo jego jachtu i osób znajdujących się na nim.
Art. 61.
§ 1. Kapitan jest obowiązany przedsięwziąć wszelkie środki dla uchronienia jachtu oraz znajdujących się na nim osób i ładunku przed szkodą.


Żeglarze, którzy – niezależnie od żeglarskiego stażu – rozpoczynają pływanie po wodach Chorwacji.
Ci którzy organizują rejs znajdą tu szereg praktycznych informacji jak przedsięwzięcie zorganizować.
Załoganci bez stażu morskiego – jak odnaleźć się w nowym otoczeniu.
Żeglarze zdobywający stopień Voditjela brodice – jak na jachcie obsługiwać poszczególne instalacje i urządzenia.
Skipperzy otrzymują materiał merytoryczny pozwalający skutecznie podnieść kwalifikacje załogi, która zaczyna swoją przygodę z morzem.
Dla tych wszystkich jest małe ABC do przeczytania tutaj

Udostępnij ten artykuł: facebook twitter linkedin
{ meaRenderPageContainer('footer' )|raw }}